Mézeske"A szívből jövő mézes"
mezeskek@gmail.com

Szent Miklós, azaz a Mikulás története

2015.11.27 09:32

Szt Miklós

Miklós (Nikolausz) egy gazdag család gyermekeként látta meg a napvilágot Kr. u. 245-ben (?) Patara városában (Kis-Ázsia). Még kisgyermekként árvaságra jutott, ezért szüleitől örökölt hatalmas vagyonával érsek nagybátyjához költözött Patara város kolostorába. Iskoláinak befejeztével a papi hivatást választotta. Életét az emberiségnek és a gyermekek tanításának szentelte. Emberszeretetének és segítőkészségének híre messze földre eljutott.

 

Szent Miklós püspök (Nikolausz)

Myra városa (mai Törökország területe) pedig legendás körülmények közt (égi jel hatására) püspökké választotta. 52 esztendeig tartó püspöksége alatt vagyonát az emberek megsegítésére fordította. Egyszerű emberként élt a nép között, miközben tanított és szeretetet hirdetett. Minden este órákig sétált a város utcáin, beszélgetett az emberekkel, meghallgatta gondjaikat. Így történt a legendáját alkotót eset is:

m45

 

A kolostor szomszédságában élt egy elszegényedett nemesember, aki annyira nyomorúságos sorsra jutott, hogy betevő falatra is alig volt pénze. Három, férjhezmenés előtt álló lánya éppen azon vitatkozott este, hogy melyikük adja el magát rabszolgának, hogy tudjon segíteni a családon, és hogy a másik férjhez tudjon menni.  Miklós mindezt meghallotta és a segítségükre sietett. Az éj leple alatt egy arannyal telt erszényt dobott be az ablakon. A lányok azt hitték csoda történt, s a csoda a következő évben sem maradt el. Egy év elteltével ugyanabban az időben Miklós püspök újabb arannyal telt erszényt dobott be az ablakon a második lánynak. A lányok lépteket hallottak az ablak alól, s akkor látták, hogy egy piros ruhás öregember siet el a sötétben. A harmadik évben rendkívül hideg volt, csukva voltak az ablakok, ezért Miklós püspök a nyitott kéményen át dobta be az erszény aranyat. A legkisebb lány éppen akkor kötötte fel harisnyáját száradni a kémény alá, s a keszkenőbe rakott arany éppen belehullott a harisnyába. Az idő folyamán persze kitudódott a titok, hogy a jótevő maga Miklós püspök volt.

 

 

 

https://www.korkep.sk/cikkek/kultura/2013/12/06/miklos-nap-mikulas-december-6